Проблеми та тенденції розвитку людино-машинної взаємодії

02 листопада 2023 року відбулась відкрита гостьова лекція на тему “Проблеми та тенденції розвитку людино-машинної взаємодії”, доповідач Вадим Махомед, Founder & CEO компанії ideil.  

Лекція проводилась для здобувачів освіти четвертого курсу, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення” в рамках світнього компоненту “Людино-машинна взаємодія”.  

У ході лекції було розглянуто складові людино-машинної взаємодії. Серед них: компетенції, якими повинен володіти сучасний фахівець в галузі інформаційних технологій; види, способи, технології створення, обробки, подання та збереження інформації; сучасні технології та підходи до створення програмних та апаратних засобів; використання можливостей  автоматизації та залучення штучного інтелекту; впровадження колективних підходів та хмарних технологій в процесах розробки та користування програмними продуктами. 

Особливої уваги заслуговують висвітлені лектором технології та прийоми захисту інформації у боротьбі з кіберзагрозами, в ході кібервійни, як з точки зору фахівців так і пересічних користувачів.  

Під час лекції здобувачі освіти отримали можливість вдосконалити спеціальні (фахові) компетентності, зокрема здатності дотримуватися стандартів, правил і рекомендацій в професійній галузі при реалізації процесів життєвого циклу програмного забезпечення; обґрунтовано обирати та освоювати інструментальні засоби розробки та супроводу програмного продукту. В підсумку було отримано результати навчання, щодо основних типів архітектури програмного забезпечення, патернів проектування та вмінь застосовувати їх під час проектування складних багатокомпонентних програмних систем в галузі веб-розробки.  

Лекція отримала схвальні відгуки здобувачів освіти та викладачів циклової випускової комісії комп’ютерної та програмної інженерії. 

Дякуємо Вадиму Махомеду і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю з IT-компанія ideil.