Угода про співпрацю

Якісна підготовка здобувачів освіти, яка б максимально відповідала сучасним вимогам ринку та роботодавцям, неможлива без забезпечення тісного взаємозв’язку та взаємодії між навчальним закладом та роботодавцями.

Тому сьогодні, 1 липня, адміністрацією ВСП «Волинський фаховий коледж НУХТ» в особі в.о. директора Ігоря КОРЧУКА підписаний договір про співпрацю із керівником ресторанів «П’ятниця», «Люди», «Як для себе», «Суші Яммі» Русланом МИНЮКОМ.

Підписання документу для обох сторін засвідчує факт продовження тривалої плідної освітньо-виробничої співпраці, взаємну зацікавленість у формуванні компетентності майбутніх спеціалістів.

Олеся Панькевич