Освітньо-професійні програми у сфері гостинності  як інструменти отримання зелених компетентностей

The priority of our college’s educational and professional programs “Tourism” and “Hotel and Restaurant Business” is mastering green skills and sustainable development for a double transition in the process of studying professional educational components with the aim of their productive application in future professional activity. The green transition stimulates the demand for new skills and knowledge and the need for appropriate qualifications for hospitality professionals.

Сьогодні індустрія гостинності робить значний внесок в економіку України, забезпечуючи зростання та інновації для суспільства. Сталий розвиток сфери гостинності містить екологічні, соціальні та економічні аспекти сталості.

Пріоритетом освітньо-професійних програм «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» нашого коледжу є опанування зелених навичок, сталого розвитку для подвійного переходу в процесі вивчення фахових освітніх компонентів з метою їх продуктивного застосування в процесі майбутньої професійної діяльності. Зелений перехід стимулює попит на нові навички та знання, а також потребу у відповідній кваліфікації фахівців у сфері гостинності.

Ще недавно сталість вважали більше філософською концепцією, тепер її постійно демонструють у бізнес планах великих компаній. Сталий розвиток є ключем до успішного бізнесу, а отже індустрія гостинності змінює фокус і активно впроваджує його підходи. Згідно зі звітом Booking.com про екологічні подорожі за 2022 рік, 81% мандрівників по всьому світу визначили важливість екологічних подорожей, а тому трендом сьогодення для цього бізнесу є впровадження екологічно свідомих процесів у свою діяльність. Сталий розвиток вже давно є ключовою темою в індустрії гостинності, проте відсутність освіти у сфері сталого розвитку є проблемою нашого суспільства.