Презентація вибіркових освітніх компонентів для студентів відділення харчових технологій

Вибіркові освітні компоненти грають важливу роль у сучасній освіті, оскільки вони дозволяють студентам формувати індивідуальну освітню траєкторію, розвивати свої інтереси та компетентності, а також адаптуватися до вимог ринку праці.

Для здобувачів освіти відділення харчових технологій була організована зустріч з головою групи з розробки освітньо-професійної програми Харчові технології Ольгою Ройко та завідувачем відділення Оксаною Цісар. Ольга Ройко розповіла студентам про вибіркові освітні компоненти, які можна обирати у наступному навчальному році. Кожна із вибіркових дисциплін дозволяє поглибити свої знання та вміння у вибраному напрямку, а також познайомитися з актуальними проблемами та інноваціями у своїй галузі. Для вибору індивідуальної траєкторії Ольга Михайлівна розказала студентам про кожну дисципліну з визначенням її мети, змісту, очікуваних результатів навчання, методів навчання та контролю. Оксана Цісар роз’яснила здобувачам освіти процедуру вибору вибiркових дисциплiн, термiни проведення вибору та критерiї оцiнювання навчальних досягнень, а також надала консультацiї щодо побудови iндивiдуальної освiтньої траєкторiї.

Студенти відділення висловили свою подяку за цiкаву та корисну зустрiч. Вони зазначили, що отримали багато нової iнформацiї про можливостi формування навчального плану та розвитку свого потенцiaлy.

Оксана Цісар, Ольга Ройко