Презентація освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення»

,

05 вересня була проведена презентація освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» для здобувачів першого курсу, які навчаються за даною ОПП. Голова робочої групи з розробки ОПП к.т.н. Олександр Ройко розповів першокурсникам про особливості навчання за даною освітньою програмою. Були розглянуті основні компетентності та результати навчання, що складають програму та освітні компоненти, які їх формують. Першокурсники коротко ознайомились із дисциплінами, які будуть вивчати, специфікою формування індивідуальної освітньої траєкторії, особливостями навчання на кожному курсі. Голова робочої групи наголосив на важливості зворотного зв’язку від здобувачів з метою вдосконалення програми та підтримки її релевантності вимогам сьогодення.

Олександр Ройко