Перше засідання циклової випускової комісії відділення туризму та готельно-ресторанної справи в новому навчальному році

At the first meeting of the cycle graduation commission, plans and challenges for the new academic year were discussed. The first thing is the safety of all participants in the educational process under martial law. Educational goals include guest lectures, participation in scientific life, and continued implementation of international cooperation programs.

Здобутки попереднього навчального року викладачів відділення туризму та готельно-ресторанної справи надихають і мотивують ставити нові цілі й рухатися вперед. На першому засіданні циклової випускової комісії обговорили плани й виклики в новому навчальному році.

Найперше – це безпека всіх учасників освітнього процесу в умовах дії воєнного стану та посилення патріотичного виховання молоді шляхом залучення до волонтерської діяльності й різноманітних заходів щодо підтримки ЗСУ. Навчальні цілі передбачають проведення гостьових лекцій, участі в науковому житті та продовження реалізації програм щодо міжнародного співробітництва, зокрема стажування здобувачів освіти та викладачів відділення закордоном. Передбачено поглиблення співпраці зі стейкхолдерами насамперед щодо проходження професійної практики та вдосконалення освітніх програм відповідно до вимог сучасного ринку праці в сфері готельно-ресторанного обслуговування та туристичного бізнесу. Також проведення неординарних занять із використанням сучасних методик і продовження цифровізації освітнього процесу, що допоможе зробити заняття максимально ефективними, модерними й цікавими для здобувачів освіти.