Презентація освітньо-професійної програми Харчові технології

На відділенні Харчових технологій відбулися зустрічі здобувачів освіти з головою робочої групи з розробки освітньо-професійної програми Харчові технології к.т.н. Ольгою Ройко. Метою зустрічі було ознайомити здобувачів освіти з особливостями та специфікою навчання за даною освітньо-професійною програмою. Особливу увагу було приділено основним компетентностям, результатам навчання, а також змістом освітніх компонентів, що їх забезпечують. Здобувачів освіти ознайомили з вибірковими освітніми компонентами та порядком їх вибору. Ольга Ройко акцентувала увагу здобувачів освіти на особливостях проходження практичної підготовки на різних курсах навчання, адже практична підготовка – це не тільки важливий етап освітньої програми, але й фундамент для становлення майбутнього фахівця харчової галузі.

Такі зустрічі є важливим елементом освітнього процесу для всіх його учасників. Здобувачам освіти вони дають можливість краще зрозуміти зміст підготовки обраної ними спеціальності, що допоможе їм легше адаптуватися в процесі навчання. Викладачам, які формують робочу групу з розробки освітньо-професійної програми дають можливість почути думки щодо вдосконалення програми.

Ольга РОЙКО