Обговорення освітніх програм зі здобувачами другого курсу

, ,

22 вересня відбулось обговорення освітньо-професійних програм Інженерія програмного забезпечення та Комп’ютерна інженерія зі здобувачами другого курсу відповідних спеціальностей. Зустріч стала платформою для обміну ідеями та думками між учасниками освітнього процесу.

Голови робочих груп з розробки та вдосконалення освітньо-професійних програм Олександр Ройко та Олександр Бурбан відзначили основні аспекти, які студенти повинні враховувати при навчанні за цими програмами. Особлива увага була приділена можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії для студентів, а також вибору освітніх компонентів, що відповідають їхнім індивідуальним інтересам та кар’єрним цілям. Голови робочих груп наголосили, що думка здобувачів освіти є надзвичайно важливою для подальшого вдосконалення освітніх програм та формування каталогу вибіркових освітніх компонентів.

Також на зустрічі були розглянуті питання, пов’язані з семестровим контролем, критеріями оцінювання та організацією практичної підготовки. Ці аспекти важливі для забезпечення якості навчання та підготовки майбутніх фахівців у галузях програмування та комп’ютерної інженерії.

Олександр Ройко