Практичні поради щодо підготовки до пошуку роботи у сфері туризму від менеджерки проектів Capgemini Engineering (Штутгарт, Німеччина)

Students studying under the educational professional program Tourism had the opportunity to participate in a guest lecture that combined topics and tasks from the educational components of Communication Management and Foreign Language of the Tourism Industry. The lecture was aimed at improving skills in writing a resume (CV) and preparing for an interview when looking for a job and was conducted in English. The lecturer was an experienced project manager in Capgemini Engineering and a communication consultant.

Здобувачі освіти за ОПП Туризм мали нагоду взяти участь у гостьовій лекції, що об’єднала теми та завдання з освітніх компонент Комунікативний менеджмент, Основи менеджменту, Іноземна мова туристичної індустрії та Англійська мова за професійним спрямуванням. Лекція була спрямована на покращення навичок у складанні резюме (CV) та підготовці до інтерв’ю при пошуку роботи та проводилась англійською мовою.

На запрошення викладачів фахових дисциплін Лесі Стешенко та Вікторії Кавари гостьовою лекторкою стала фахівчиня у галузі комунікаційного менеджменту, менеджерка проектів Capgemini Engineering (Штутгарт, Німеччина)  Dana Kavara. Вона поділилась із здобувачами освіти практичними порадами та кейсами щодо підготовки до пошуку роботи у сфері туризму.

Основна увага під час проведеного заняття була сконцентрована на аспектах вдосконалення навичок особистісного спілкування, вміння вести ділові перемовини та професійну комунікацію не лише українською, але й англійською мовою (освітня компонента Іноземна мова туристичної індустрії, Англійська мова за професійним спрямуванням) та здобутті набору компетентностей  для розкриття особистісних лідерських здібностей та формування професійних навичок у сфері комунікації (освітня компонента Комунікативний менеджмент, Основи менеджменту).

Студенти мали можливість отримати відповіді на питання, обмінятись своїм досвідом та отримати конкретні поради від досвідченої фахівчині. Ці здобуті знання та навички стануть у нагоді на шляху до успішної кар’єри у сфері туризму.