Ознайомлення здобувачів освіти з освітньо-професійними програмами Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа та страхування, Маркетинг, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

19 вересня на відділенні економіки і підприємництва відбулася зустріч голів робочих груп з розроблення, моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа та страхування, Маркетинг, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі здобувачами освіти.

Під час зустрічі голови робочих груп Антоніна ФІЛІНА, Ніна РЕБРИНА, Валентина ДОМБРОВСЬКА та Лариса ЛЯШКО ознайомили присутніх зі змістом підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, спрямованим на досягнення результатів навчання, переліком освітніх компонентів освітньо-професійних програм, логічною послідовністю їх виконання. Доповідачі проінформували здобувачів освіти про порядок вільного вибору освітніх компонентів та особливості формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Методист коледжу, Ніна Ребрина, акцентувала увагу присутніх на те, що здобуваючи повну загальну середню (профільну) освіту, здобувачі освіти вивчають інтегровані освітні компоненти освітньо-професійних програм.

У ході зустрічі було підкреслено вагомість високої якості освітнього процесу, та важливу роль гнучкості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти, спрямованої на розвиток у них компетентностей, що відповідають умовам сучасного ринку праці.