Екологізація закладів готельно-ресторанного господарства як елемент збереження навколишнього середовища

Kateryna Demydiuk, head of the “Zero Waste Lutsk” public organization, gave a guest lecture to third-year students of the Hotel and Restaurant Business Specialty.

Ms. Kateryna introduced the students to the international Zero Waste movement. The students were able to improve their professional competencies. During the lecture, the students, under the guidance of the professional disciplines’ teacher, Yulia Sus, analyzed existing environmental problems in the hotel and restaurant industry and proposed solutions.

Одне із найважливіших та найактуальніших питань сучасності є екологічне збереження навколишнього середовища для майбутніх поколінь.

Катерина Демидюк, голова громадської організації «Нуль відходів Луцьк», провела гостьову лекцію студентам третього курсу ОПП Готельно-ресторанна справа.

Пані Катерина познайомила студентів з міжнародним рухом Zero Waste. Zero Waste – це рух, що об’єднує муніципалітети, міжнародні організації, місцеві ініціативи та окремих активістів з метою поступового зменшення кількості відходів. Головна мета руху полягає в тому, щоб перейти до циркулярного виду економіки, де те, що зазвичай називають відходами, стає цінним ресурсом для подальшого повторного використання, переробки і виробництва нових товарів.

Здобувачі освіти ОПП Готельно-ресторанна справа мали змогу вдосконалити свої професійні компетентності, зокрема: здатність до саморегуляції та здорового способу життя; здатність, використовуючи існуючі види ресурсів та джерела інформації, впроваджувати прогресивні технології; раціонально використовувати сировину, напівфабрикати, устаткування тощо; здатність знаходити творчі рішення визначених конкретних проблем у професійній діяльності; здатність відстежувати зміни та світові тенденції в діяльності закладів готельно-ресторанного господарства, швидко адаптовуватись до них та обирати оптимальні способи реалізації продукції та послуг.

В рамках дружньої бесіди студенти разом з викладачем фахових дисциплін Юлією Сус аналізували наявні екологічні проблеми в сфері готельно-ресторанного господарства та пропонували шляхи їх вирішення, або мінімізації; виділили основні напрямки екологізації закладів готельно-ресторанного господарства.