Напої у стилі Halloween

The educational professional program 241 Hotel and Restaurant Business students performed special tasks during the practical classes of the Bar Operation Management educational component. Their main challenge was preparing a mixture of beverages under the general topic “Halloween.” Such tasks ensure the formation of key competencies in the hospitality sphere.

Міксологія в сучасному розумінні включає в себе і творчість бармена, і ґрунтовний науковий підхід, чітке розуміння фізичних та хімічних процесів, що відбуваються при створенні коктейлів.

Студенти ОПП Готельно-ресторанна справа (освітня компонента «Барна справа та організація роботи сомельє») у навчальній лабораторії готували змішані напої, особливим завданням було тематичне оформлення напоїв у стилі Halloween.

Виконання таких робіт забезпечує формування у здобувачів ключових компетентностей у сфері гостинності, а саме: здатність працювати у колективі та команді; здатність виконувати професійну діяльність; здатність до власного інтелектуального розвитку; здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; здатність до вироблення нових ідей (креативність); здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; здатність використовувати фахові знання та професійні навички в організації обслуговування різного контингенту споживачів.

Майбутніми фахівцями готельно-ресторанного бізнесу було розроблено техніко-технологічні картки напоїв «Апероль безалкогольний» та «Мілкшейк».