Круглий стіл до Всесвітнього дня якості «Коледж в умовах війни – як забезпечити якість»

9 листопада, з нагоди Всесвітнього дня якості, у коледжі відбувся круглий стіл «Коледж в умовах війни – як забезпечити якість».

Захід відбувся у змішаному форматі – онлайн та офлайн.

Участь у роботі круглого столу взяли: Олена Подобій, директор Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності Національного університету харчових технологій, доцент, кандидат технічних наук; Неля Кінах, завідувач кафедри педагогіки та психології Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент, доктор педагогічних наук; Катерина Іванюк, голова Студентської ради коледжу, голови циклових комісій коледжу, голови робочих груп з розроблення, моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм, завідувачі відділень, дирекція коледжу.

Всесвітній день якості – це щорічна подія, яка має на меті підкреслити важливість якості в нашому повсякденному житті, як у корпоративному світі, так і в особистій сфері.

У вступному слові до учасників заходу директор коледжу Ігор Корчук наголосив, що пріоритетом діяльності коледжу в умовах війни є створення безпечного освітнього середовища, не тільки збереження, а й нарощення контингенту здобувачів освіти та кадрового потенціалу, постійний, всебічний професійний розвиток педагогічного колективу, зокрема через участь у грантових міжнародних проєктах. Ігор Васильович визначив вагому роль студентства як рушійної сили інноваційних змін та трансформацій освітньої галузі, зазначив, що завдяки активній студентській позиції та бажанню втілювати нові проєкти і задуми у життя, студенти та учні коледжу активно беруть участь у написанні грантових молодіжних проєктів, які вже сьогодні успішно реалізуються у коледжі.

Олена Подобій привітала учасників круглого столу, акцентувала увагу на тому, що саме, Волинський фаховий коледж є провідним структурним підрозділом університету, відомим не лише на теренах Волинської області, а й в Україні. Завдяки активній міжнародній діяльності, про коледж відомо і за кордоном. Олена Валеріївна зазначила, що у коледжі постійно відбуваються різнопланові заходи та актуальні події, які свідчать про високий професіоналізм, науковість та багатогранність педагогічного колективу, вагомі досягнення у розробці, моніторингу та перегляді освітньо-професійних програм.

Заступник директора з навчальної роботи Алла Голуб наголосила на тісній співпраці та вагомій підтримці університету в нормативно-правовому забезпеченні організації освітнього процесу, на координації роботи з моніторингу, перегляду та удосконалення освітньо-професійних програм.

Методист, кандидат економічних наук, Ніна Ребрина окреслила, актуальні до обговорення, завдання забезпечення якісної освіти в умовах війни, виклики та загрози, які ставить сьогодення, шляхи їх подолання та перспективи розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в коледжі.

Неля Кінах розповіла про сутність, мету, принципи, функції, основні етапи організації розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, про результати моніторингових досліджень якості організації освітнього процесу в різних закладах освіти в умовах війни у 2022/2023 навчальному році, надала практичні рекомендації щодо підвищення його якості.

Олена Матвійчук, заступник директора з навчально-виховної роботи зазначила, що головною метою виховної роботи в умовах воєнного стану є забезпечення  безпекової складової здоров’я здобувачів освіти, їх фізичного, психологічного, соціального та духовного благополуччя, організація волонтерства та національно-патріотичне виховання.

Голова студентської ради Катерина Іванюк розповіла про активну участь студентства у житті коледжу, про студентське самоврядування, як ефективним стимулом для підвищення активності молоді, про можливість реалізації механізмів взаємодії між учасниками освітнього процесу, участь Студентської ради у роботі Педагогічної ради коледжу, у прийнятті важливих рішень щодо перегляду, моніторингу та покращення освітньо-професійних програм, внесення якісних змін в організацію освітнього процесу.

Оксана Цісар, завідувач відділення харчових технологій, кандидат хімічних наук ознайомила присутніх із основними завданнями співпраці коледжу з роботодавцями (зовнішніми стейкхолдерами). Наголосила на тому, що результатом такої співпраці є те, що на відділенні харчових технологій успішно впроваджена і працює дуальна форма підготовки здобувачів освіти за професією Пекар. Кондитер. Здобувачі освіти мають можливість протягом навчання стати рівноправними працівниками та вдосконалювати свої практичні навички на підприємстві «Теремно хліб».

Про міжнародну діяльність коледжу, реалізацію міжнародних проєктів програми ЄС ЕРАЗМУС+, участь у програмах міжнародної академічної мобільності та стажування здобувачів освіти і викладачів коледжу розповіла Леся Стешенко, в.о. завідувача відділення туризму та готельно-ресторанної справи, кандидат економічних наук. Леся Ігорівна ознайомила учасників круглого столу із особливостями написання нових міжнародних проєктів, перспективами та планами коледжу щодо їх реалізації, зазначила, що покращення  якості освіти, як рушія  соціально-економічного розвитку, вимагає підвищення рівня освітнього процесу та внесення інноваційних змін, а саме міжнародне співробітництво, засноване на партнерстві між організаціями, які працюють у сфері освіти, покликане сприяти цьому.

Про цифрову реальність, визначення педагогічних пріоритетів, перегляд форм, методів, засобів і технологій навчання й розвитку здобувачів, цифровізацію освіти в Україні, шляхи реалізації цифрової трансформації освіти, напрями цифровізації освітнього процесу в коледжі розповів завідувач відділення інформатики та комп’ютерної техніки Володимир Величко. Володимир Леонідович зазначив, що цифровізація освітнього процесу в коледжі визначається як провідний напрям підвищення результативності навчання, і як результат підвищення рівня конкурентноздатності випускників на ринку праці.

На завершення круглого столу, під час обговорення доповідей, присутні обмінялися думками та прийшли до спільного висновку, що забезпечення якісної освіти вимагає системної роботи, тісної взаємодії, інвестицій, інновацій та кропіткої, наполегливої праці усіх учасників освітнього процесу. Така взаємодія дозволить забезпечити належну якість підготовки здобувачів освіти, адаптованих до викликів сьогодення, сучасного ринку праці та орієнтованих на перемогу.