Гостьова лекція-діалог з освітнього компоненту «Санітарія та гігієна»

Здобувачі освіти освітньо-професійної програми «Харчові технології» мали можливість взяти участь у гостьовій лекції-діалозі викладача вищої категорії, викладача-методиста, викладача фахових дисциплін Волинського медичного інституту  Андрощук Олени Володимирівни. Лектор презентувала майбутнім технологам харчових виробництв теоретичний матеріал теми «Харчові отруєння мікробного та немікробного походження. Розслідування харчових отруєнь». Вивчались питання класифікації та характеристики харчових отруєнь, особливості організації розслідування у випадку харчового отруєння в закладах    ресторанного господарства, аналізувались дії санітарного лікаря, вимоги до складання акту  дослідження харчового отруєння. Для цілісного розуміння суті харчових токсикоінфекцій, токсикозів, мікотоксикозів були використані знання раніше вивченого освітнього компоненту «Технічна мікробіологія».

Розповідь викладача, активний діалог зі здобувачами освіти доповнила змістовна мультимедійна презентація.

Лекція проводилась на основі сократівського методу за допомогою прямого діалогу викладача і здобувачів освіти, що дозволило уникнути пасивного сприйняття навчальної інформації, сприяло активізації пізнавальної діяльності. Здобувачі освіти придумували і ставили свої питання за змістом лекції, мали можливість робити власні висновки, відобразити власний погляд на проблему.

Високий професійний рівень лектора, досконале володіння технологіями інтерактивного навчання  було запорукою створення атмосфери активного навчання, розвитку професійних інтересів та формуванню у здобувачів освіти загальних і фахових компетентностей, зокрема здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, використовувати знання хімічних, фізико-хімічних, біохімічних, мікробіологічних та колоїдних процесів у виробництві продуктів харчування, виявляти причини виникнення виробничих ситуацій і знаходити шляхи їх вирішення.

Галина Богдан