Алкогольні коктейлі – лабораторне заняття з «Барної справи та організації роботи сомельє»

Studying the educational component ‘Bar Business and Organisation of Sommelier Work’ of the educational professional programme ‘Hotel and Restaurant Business’ allows one to understand wine and spirits, professional serving, and even beverage production technologies.

Вивчення освітнього компонента «Барна справа та організація роботи сомельє» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» дає можливість фахово розбиратися у вині та міцному алкоголі, у професійній подачі та навіть технологіях виготовлення напоїв. Унікальність професії сомельє у тому, що вона поєднує в собі і бізнес, і творчість, і перспективи розвитку, і певний аристократичний шарм.

Лабораторні заняття сприяють закріпленню теоретичних знань з наукових основ зберігання та споживання алкогольних напоїв шляхом поглибленого вивчення основних підходів, принципів і методів роботи сомельє; вироблення у здобувачів практичних навичок і вмінь у вирішенні виробничих ситуацій, прищеплення їм відповідальності за якість виконання посадових обов’язків; розкриття психологічних аспектів керування процесом споживання алкогольних напоїв з метою підвищення культури споживача; визначення шляхів використання отриманих знань для забезпечення стійкої, надійної і ефективної роботи закладів ресторанного господарства завдяки забезпеченню конкурентоспроможності продукції і послуг об’єкта.