Заняття-пленер «Розстріл в’язнів Луцької тюрми»

Освоєння майбутніми фахівцями освітньо-професійних програм «Фінанси, банківська справа та страхування» і «Маркетинг» знань з предмету «Історія та культура України» є важливою складовою їхньої загальної професійної підготовки. Підвищення їх компетентностей, зокрема, здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, і зумовлюють актуальність вивчення навчальної дисципліни «Історія та культура України» у системі підготовки фахівців.

Новації сучасної фахової передвищої освіти мають базуватися на активному залученні до навчально-виховного процесу технологій і методів навчання, що можуть значно підвищити ефективність засвоєння студентами знань і вмінь з фахових дисциплін, посприяти набуттю професійного досвіду майбутнього спеціаліста. Одним із таких методів є проведення пар «просто неба» (пленерні заняття), на яких здобувачі освіти можуть побачити не тільки те, про що вчать, але й доторкнутися до артефактів, спробувати різні шляхи вирішення поставленої проблеми.

Така методика застосовується і для студентів ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» і «Маркетинг» ВоФК НУХТ під час проведення занять на тему «Розстріл в’язнів Луцької тюрми 1941 р.», в рамках вивчення історії України та рідного краю. Такий формат вдало поєднує теорію з практикою, проводячи заняття біля стін колишньої Луцької тюрми, місця розстрілу в’язнів. Визнано, що пленер сприяє кращому формуванню фахових компетентностей здобувачів освіти, а викладачу – добирати ефективні методи і форми навчання, вирішення позитивної комунікації, встановлення атмосфери довіри між студентством та викладачами.

Сірук Н.М., Ляшко Л.В.