Державна атестація – завершальний етап навчання в коледжі

Державна атестація – це надзвичайно важливий момент в житті студентів, адже вони повинні підтвердити рівень здобутих у коледжі знань перед членами екзаменаційної комісії. Разом з тим, державна атестація – це є завершальний етап підготовки студентів освітньої програми «Харчові технології».

Слід відзначити, що 90 студентів відділення Харчових технологій успішно склали комплексний екзамен зі спеціальності. Під час іспиту студенти демонстрували свої знання з харчових технологій, технології виробництва кулінарної продукції, організації виробництва та обслуговування в закладах ресторанного господарства, а також устаткування. Слід відмітити, що екзамен відбувався у змішаному режимі, студенти, які перебували за кордоном, або з поважних причин не змогли бути присутніми в коледжі, мали можливість здати його дистанційно. Білет іспиту складався з різних завдань, включав в себе як тестові завдання в системі Moodle, так і задачі та теоретичні питання.

В ході іспиту студенти продемонстрували здатність до ділових комунікацій з фахівцями в галузі харчових технологій, уміння вести дискусію на професійну тематику, визначати та розв’язувати широке коло проблем і задач харчових технологій. Випускники показали вміння застосовувати базові знання фундаментальних наук для розуміння суті технологічних процесів, що відбуваються під час виробництва харчових продуктів, приготування кулінарних
та кондитерських виробів.

Голова екзаменаційної комісії Александрова Світлана Олександрівна, технолог мережі піцерій «Фелічіта», високо оцінила рівень підготовки наших здобувачів освіти та зазначила, що вони повністю готові як для подальшої трудової діяльності на харчових підприємствах та закладах ресторанного господарства, так і навчання у вищих навчальних закладах. Тож бажаємо нашим студентам професійних досягнень, впевненості у своїх силах, кар’єрного росту в мирній незалежній Україні!

Ольга РОЙКО, Оксана ЦІСАР