Завершальний етап освітнього процесу

Завершальним та важливим етапом освітнього процесу є підсумкова атестація здобувачів, що підтверджує програмні результати навчання. На відділенні туризму та готельно-ресторанної справи  відбувся випускний комплексний екзамен  з фахових дисциплін здобувачів освіти Освітньо-професійної програми  241 “Готельно-ресторанна справа”.

Під час підсумкової атестації екзаменаційна комісія констатувала, що здобувачі освіти продемонстрували високий рівень здобутих фахових компетентностей, креативного мислення, уміння аналізувати міжнародний і вітчизняний готельний бізнес, дискутувати та аргументовно доводити свою позицію.