Захисти курсових робіт здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування»

14 травня 2024 року відбулися захисти курсових робіт здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальності 071 Облік і оподаткування.

Науково-дослідна робота в коледжі є важливою складовою підготовки висококваліфікованих фахівців з обліку і оподаткування.

Курсова робота є самостійним, навчально-науковим дослідженням студента під керівництвом викладача, підсумковим етапом вивчення освітнього компонента Фінансовий облік, логічним відображенням теоретичних знань, практичних навичок, спеціальних компетентностей, які отримали здобувачі освіти під час навчання в коледжі.

Написання курсової роботи формує творче мислення студента, навички збирання, аналізу та інтерпретації джерел й літератури, вміння формулювати висновки та пропозиції. Комісією по захисту курсових робіт було відзначено чітку структуру та форму викладу матеріалу, належне оформлення робіт, актуальність, новизну, креативність, практичну спрямованість виконання досліджень, високий теоретичний рівень підготовки здобувачів освіти.