Захисти дипломних робіт на цикловій комісії інформаційних технологій

В останні дні червня відповідно до навчальних планів тривають захисти дипломних робіт студентів спеціальностей 121 Інженерія програмного забезпечення та 123 Комп’ютерна інженерія. В умовах карантину захисти відбуваються в дистанційному режимі з використанням можливостей платформи Google Meet.

Студенти представляють свої дипломні роботи, які дозволяють продемонструвати їх уміння та навички, одержані протягом навчання. Серед робіт присутні розробки як апаратних пристроїв, так і програмного забезпечення.

Студенти спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення презентують власноруч розроблені веб-ресурси, системне програмне забезпечення, мобільні додатки, проєкти виконані на ігрових рушіях та інші розробки програмного характеру. Використовуються такі технології як Laravel, Node.js, React, можливості платформи .Net, мови програмування PHP, JavaScript, C#, Java, ігровий рушій Unity тощо.

Роботи студентів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія мають іншу специфіку – вони переважно орієнтовані на розробку та вдосконалення апаратних пристроїв, створення програмно-апаратних комплексів, зокрема для автоматизації та використання концепції Інтернету речей. Серед робіт студентів багато виконано на базі платформи Arduino та сучасних мікроконтролерів, з використанням датчиків та виконавчих механізмів, сучасного мережевого обладнання.

Більшість розробок носять прикладний характер. Дуже тішить високий рівень виконаних робіт, цікаві та змістовні доповіді студентів.

Сподіваємось, що одержані знання та навички стануть вашим міцним підґрунтям для побудови кар’єри успішного фахівця!

Ройко О.Ю.