Викладачі іноземної мови вивчали новітні освітні технології

Нещодавно на базі Східноєвропейського університету імені Лесі Українки відбувся методичний семінар для викладачів іноземних мов навчальних закладів області від міжнародної компанії Pearsons, присвячений питанням запровадження новітніх освітніх та екзаменаційних технологій і отримання міжнародних сертифікатів.

Викладач іноземної мови за професійним спрямуванням Вікторія Кавара взяла активну участь в обговоренні вищеназваних методичних питань. Методист центру «Dinternal-Book» Майкл Хадсон розповів про міжнародний іспит Pearson Tests of English (PTE), який передбачає перевірку таких комунікативних навичок з англійської мови, як письмо, говоріння, слухання та читання, та є прийнятним у багатьох країнах світу. Результати цього міжнародного іспиту з англійської мови Міністерство освіти та науки України також зараховує для викладачів при подачі документів на здобуття вчених звань і студентами та учням як Державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, учасники зустрічі отримали практичні поради щодо успішного проходження екзаменів. Питання отримання визнаних у світі сертифікатів є надзвичайно актуальним, адже міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила про запровадження сертифікації для вчителів та викладачів з 2018 року. Сертифікація стане поєднанням самооцінки вчителя із зовнішньою оцінкою незалежного експерта.

Крім того, викладачі навчальних закладів області говорили про сучасні технології викладання, можливості їх застосування для викладання англійської. Вони зазначили методичні прийоми ефективного залучення студентів у процес навчання, серед яких найбільш поширеними є електронна бібліотека вчителя – ePanel, діагностичний тест Placement test, діагностичний тест Progress test, шкала для визначення рівня володіння англійською Global Scale of English, MyEnglishLab. Сучасні методики дозволяють викладачу сфокусуватись на досягненні конкретних цілей, полегшують певні аспекти роботи, але в той же час вимагають від викладача постійного розвитку і самовдосконалення. Це, безперечно, веде до поступового підвищення якості освіти, що не може не радувати всіх учасників процесу. За результатами семінару викладачі отримали сертифікати.