Відкрита гостьова лекція на тему “Етап «Планування» життєвого циклу вимог. Підготовка до зустрічі із замовником”

, ,

02 жовтня 2023 року відбулась відкрита гостьова лекція Катерини Шепелюк, менеджера з якості та бізнес-аналітика компанії Capgemini Engineering, на тему “Етап «Планування» життєвого циклу вимог. Підготовка до зустрічі із замовником”.

Лекція проводилась для здобувачів освіти четвертого курсу освітньо-професійної програми Інженерія програмного забезпечення в рамках курсу дисципліни “Аналіз вимог до програмного забезпечення”.

У ході лекції було розглянуто питання взаємодії розробника та клієнта, види вимог та техніки їх збору, особливості процесу спілкування з клієнтом. Катерина, ґрунтуючись на власному досвіді, дала ряд практичних порад, які можуть бути корисними бізнес-аналітику в ІТ та відповіла на питання здобувачів.

Лекція була спрямована на вдосконалення фахових компетентностей, зокрема здатності дотримуватися стандартів при розробці програмного забезпечення, здатності брати участь у визначенні та формулюванні вимог до програмного забезпечення. Результати навчання, які були отримані: аналізувати вимоги до програмного забезпечення; розуміти предметну область, застосовувати знання у професійній діяльності; аналізувати та узагальнювати необхідну інформацію з різних джерел та ресурсів для розв’язання професійних задач з урахуванням сучасних досягнень інформаційних технологій.

Олександр Ройко