Циклова випускова комісія туризму та готельно-ресторанної справи

Місією діяльності циклової комісії є забезпечення підготовки професіоналів індустрії гостинності, які матимуть відповідну фахову підготовку з питань організації туристичної діяльності та готельно-ресторанного бізнесу, володітимуть сучасним економічним та управлінським мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками і зможуть вирішувати завдання інноваційного характеру.

Напрямами діяльності циклової випускової комісії туризму та готельно-ресторанної справи є використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання; запровадження гнучкості в системі підготовки фахівців за рахунок використання набутих знань при проходженні практик; залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців; забезпечення дотримання академічної доброчесності; безоплатний доступ здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання; консультативна та соціальна підтримка здобувачів освіти.

Циклова комісія здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «фаховий молодший бакалавр» зі спеціальностей:

Освітні програми

📚 Підготовка здобувачів здійснюється за освітніми програмами:

Ознайомитись зі змістом програм, їх тривалістю, навчальними дисциплінами можна на відповідних сторінках. Усі освітні програми є акредитованими відповідно до вимог чинного законодавства.

Інформацію стосовно вступу за освітніми прогрмами можна одержати на сторінці для вступників.