Практичне заняття-екскурсія об’єктами оборонного значення міста Луцька

,

A practical lesson in the form of an excursion to defense facilities in Lutsk was held with students majoring in 242, “Tourism and Recreation.” This lesson was conducted by studying the educational component “Culture and Art.” The students learned to recognize different elements of facades and their features inherent in different architectural styles.

При вивченні освітнього компонента «Культура і мистецтво» відбулось практичне заняття-екскурсія об’єктами оборонного значення міста Луцьк  зі здобувачами спеціальності 242 «Туризм і рекреація».

Здобувачі освіти оглянули Окольний замок, який своїми стінами підковою примикав до Стирової і В’їзної веж Верхнього, слугував першою лінією оборони старовинного Луцька, Верхній замок, вежу Чарторийських з ділянкою мурів поблизу Луцького колегіуму єзуїтів. Колегіум з ризолітами теж був пристосований для потреб оборони Луцька, як і споруджений чотириста років тому костел святих Петра і Павла. Про це свідчать бойові бійниці на Західній вежі костелу. Ще одна невелика ділянка фортечних мурів збереглася в кінці вулиці Драгоманова. Їх вирізняють наскрізні фундаментні арки для пропуску води та орнаментальна кладка. Здобувачі навчились розпізнавати різні елементи фасадів, їхні особливості, притаманні різним архітектурним стилям.