Підсумкове засідання циклової випускової комісії  туризму та готельно-ресторанної справи

The final meeting of the Tourism, Hotel, and Restaurant Business cyclic graduation committee was held at the corresponding department. The teachers listened to the report of the head of the cycle graduation commission on implementing the working plan during the 2022-2023 academic year. Teachers’ reports on their educational and scientific work carried out during the semester, classroom and extracurricular activities, and work results on a methodical problem were discussed.

На відділенні туризму та готельно-ресторанної справи відбулося підсумкове засідання циклової випускової комісії туризму та готельно-ресторанної справи. Заслухали звіт голови циклової випускової комісії щодо виконання плану роботи за 2022-2023 н.р. та звіти викладачів щодо проведеної протягом семестру навчальної та виховної роботи, проведених аудиторних та позааудиторних заходів, підсумки роботи над методичною проблемою.

Протягом 2022 – 2023 навчального року комісія працювала над втіленням в життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання; упровадженням рекомендацій щодо наукової організації освітнього процесу; ознайомленням з методами і прийомами роботи викладачів, методикою викладання окремих навчальних дисциплін, проведенням теоретичних та практичних занять.

На кожному з визначених напрямків роботи було показано позитивні результати та окреслено перспективні плани на наступний навчальний рік, серед яких варто виокремити розширення співпраці з роботодавцями та стейкхолдерами, продовження участі здобувачів освіти в міжнародних програмах обміну та стажування закордоном, пошук інших шляхів інтегрування здобувачів освіти у професійну сферу, наближення освітнього процесу до реалій та умов майбутньої професійної діяльності здобувача освіти.