Навчальний 2022-2023 рік на відділенні туризму та готельно-ресторанної справи

Despite the war, an educational process at the Tourism, Hotel, and Restaurant Business Department was conducted at a high level during this academic year. It was full of many educational and training events, guest lectures, field meetings, achievements in the scientific field, and the implementation of international cooperation programs.

Попри війну освітній процес цього року на відділенні провадився на високому рівні та був доволі насиченим, про що свідчить низка проведених освітніх та виховних заходів, гостьових лекцій, виїзних засідань, досягнення у науковій сфері та реалізації програм щодо міжнародного співробітництва. Так, здобувачі освіти відділення мали унікальні можливості довготривалого стажування в кількох країнах Європейського Союзу за програмами обміну студентами «Еразмус Болгарія» та програми ЕРАСМУС+ Латвія. Викладачі відділення виступили із гостьовими лекціями перед дирекцією,  викладачами та студентами коледжу готельного бізнесу HOTEL SCHOOL (м. Рига).

Серед важливих заходів на рівні коледжу відбулися: благодійна акція «Куліш для ЗСУ» з метою зібрати кошти на допомогу нашим бійцям; змагання зі спортивного туризму та спортивного орієнтування з метою популяризації спорту як активного відпочинку, здорового способу життя серед студентської молоді коледжу; низка заходів до Міжнародного дня туризму та багато іншого.

Протягом року було організовано зустрічі викладачів і здобувачів освіти відділення з роботодавцями й стейкхолдерами в рамках співпраці щодо проходження професійної практики (рекреаційний комплекс «Срібні лелеки», туристичне підприємство ТОВ «Все включено плюс», туристична агенція «UA-ТOUR» та інші). Проведено низку гостьових лекцій з профільних дисциплін.

Викладачі та здобувачі освіти відділення брали активну участь у науковому житті України (участь у роботі ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні питання землекористування та туризму в контексті сталого розвитку України», «Сакральне та туризм») та Волині (ІХ міжвузівський науково-практичний семінар, присвячений висвітленню ґендерної проблематики та її тлумаченню в міждисциплінарному зрізі). Викладачі підвищували свій професійний рівень під час участі у всеукраїнських освітніх платформах (Національна Конвенція організації TESOL-Ukraine «TESOL Україна в часи війни: розбудова спільноти, створення миру»).

Практичні навички студенти відділення вдосконалювали в навчальній лабораторії «Dream Hostel»,  навчальному ресторані «Біля замку», навчальній кімнаті-музей та навчально-туристичній агенції «Біля вежі». Викладачі фахових дисциплін провели ряд неординарних занять, зокрема Іщик Т.В. проводила імітаційно-демонстраційні заняття, Сірук Н.М., Козак Г.А., Конох О.А., Чуй К.І проводили пленерні заняття (уроки просто неба) та заняття з застосуванням методів гейміфікації, науково–дослідною роботою займались викладачі Савченко І.А., Стешенко Л.І.,  Пасевич Ю.В., методику проєктів та веб-квестів застосовували Кавара В.В. та Харковьска О.М., пізнавально-виховні лекції з залученням відомих волинських краєзнавців проводили  Власенко В.А. та Патрай Н.О.

Було здійснено навчальні поїздки, під час яких здобувачі освіти вивчали досвід екскурсійної діяльності та досвід функціонування навчальних туристичних агенцій при освітніх закладах, зокрема Музею історії Національного університету «Острозької академії», навчально-практична поїздка Рівненщиною тощо. Керівниця та учасники Євроклубу в низці заходів представляли України як складову європейського культурного простору.

У планах на наступний рік – продовження та поглиблення діяльності в кожному із зазначених напрямків.