Ознайомлення здобувачів освіти відділення туризму та готельно-ресторанної справи з освітньо-професійними програмами

Following the “Regulations on the Educational Process at the Volyn Professional College of the NUFT”, on September 12, 2023, a meeting was held at the Tourism, Hotel, and Restaurant Business Department to familiarize students with educational and professional programs and the procedure for free choice of disciplines. The speakers let those present know the procedure of free choice of disciplines, noted the main stages of the procedure of free choice of educational components, and demonstrated the official website of the college, which contains a list of disciplines.

Відповідно до «Положення про освітній процес у Волинському фаховому коледжі НУХТ» 12 вересня 2023 року на відділенні туризму та готельно-ресторанної справи відбулась зустріч щодо ознайомлення здобувачів освіти з освітньо-професійними програмами та порядком вільного вибору дисциплін.

На зустрічі з головами робочих груп з розроблення, моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» були присутні здобувачі освіти, які навчаються за освітнім ступенем « фаховий молодший бакалавр». Леся Стешенко та Ірина Савченко акцентували увагу на особливостях освітніх програм «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа» та окреслили їх унікальність.

Доповідачі ознайомили присутніх із порядком вільного вибору дисциплін здобувачами, процедурою вибору навчальних дисциплін, зазначили основні етапи порядку вільного вибору освітніх компонент, продемонстрували офіційний сайт коледжу, на якому розміщено перелік дисциплін вільного вибору освітньо-професійних програм.

Було наголошено на важливості дотримання термінів і порядку вільного вибору дисциплін, а також закликали відповідально поставитись до даної процедури, ознайомившись із силабусами дисциплін. Адже, вибіркові навчальні дисципліни надають можливість здійснити поглиблену підготовку за спеціальностями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності здобувача його особистісним інтересам; дозволяють здійснювати впровадження інновацій у межах базової спеціальності з метою формування компетентностей здобувача відповідно до вимог ринку праці.