Хмарні технології та здорове харчування

Протягом тижня у Волинському коледжі НУХТ проводили анкетування про стан харчування сучасної студентської молоді.

Анкета підготовлена Катериною Сорокіною, студенткою спеціальності «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення», та викладачем кафедри технології оздоровчих продуктів Національного університету харчових технологій Тетяною Федоренко. Метою анкетування було проведення аналізу та порівняння стану харчування сучасної молоді з метою виявлення недоліків у режимах харчування студентів та встановлення пріоритетних напрямів для створення оздоровчих харчових продуктів. Для дослідження було сформовано дві контрольні групи, одна з яких складалася із числа студентів НУХТ, а інша — ВоК НУХТ. Процес анкетування студентів коледжу був організований Ольгою Стешенко та к.т.н. Олександром Ройком, викладачами фахових дисциплін.

Анкетування проводили на сайті коледжу в режимі онлайн. При обробці та аналізі одержаних статистичних даних застосовувалися хмарні технології, які на сьогодні є ефективним засобом для проведення наукових досліджень. Це набуває особливої актуальності у разі неможливості безпосередньої взаємодії між учасниками науково-дослідної роботи.

Співпраця такого роду між студентами наших навчальних закладів здійснюється вперше. Це дає можливість студентам коледжу краще ознайомитись з особливостями навчального процесу та наукового життя Національного університету харчових технологій. Така співпраця сприяє кращій адаптації студентів до навчання у Києві.

Результати досліджень були представлені та обговорені на засіданні секції «Сучасні технології виробництва та контролю якості харчової продукції» Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Інноваційні напрямки розвитку освіти, сфери послуг і технологій». Учасники конференції взяли активну участь у дискусії, що свідчить про актуальність та значний інтерес до цієї тематики.