Гостьовий лекторій

At the invitation of Viktoriia Vlasenko, the Polish Language teacher, a delegation of members of the Lublin Brotherhood held an exciting guest lecture in Polish for the students of the 242 Tourism major. The delegation arrived at Volyn on the occasion of the founding of the same brotherhood in our city.

На запрошення викладача польської мови коледжу Вікторії Власенко делегація членів Люблінського братства куркових стрільців імені Святого Яна Канти, яка прибула на Волинь з нагоди заснування  такого ж братства в нашому місті, провели цікаву гостьову лекцію польською мовою у внутрішньому дворі коледжу для здобувачів освіти, що навчаються за спеціальністю 242 Туризм.  Яцек Щот, віце-президент цієї громадської організації, розповів здобувачам про те, що куркові братства засновували ремісники у середньовічних містах із магдебурзьким правом. Перші куркові братства виникли наприкінці ХІІІ- поч. ХIVстоліття, іхньою головною метою був захист міських мурів від ворогів. 

Гостьові лекції є тими методами навчання, які сприяють набуттю загальних та спеціальних компетентностей, передбачених ОПП Туризм. Під враженням від лекції здобувачі освіти перебували ще довго, адже спілкування з носіями мови дуже важливе для вивчення не тільки іноземної мови, але й культури та нашої спільної європейської  історії.