Дослідження історії як шлях до формування професійних компетентностей фахівця туристичної галузі

Under the content of the educational professional program of the Tourism specialty, the teachers of the Tourism, Hotel, and Restaurant Business Department conduct activities to involve practitioners and industry experts in the educational process. In this context, the director of the museum of the Lutsk brotherhood, a well-known Volyn researcher, Mrs. Olena Biriulina, visited the college with a guest lecture dedicated to an essential aspect of the activities of the Lutsk nobility: philanthropy. She presented a study of the activities of the funder and philanthropist Balthazar Tyshka in Ukrainian and Polish.

Відповідно до змісту ОПП Туризм проводимо заходи  із залучення фахівців-практиків та експертів галузі до освітнього процесу. У цьому контексті з гостьовою лекцією, присвяченою важливій грані діяльності луцької шляхти – благодійності, до коледжу завітала директорка музею Луцького братства, знана волинська дослідниця пані Олена Бірюліна. Вона українською та польською мовою представила дослідження діяльності фундатора та благодійника Балтазара Тишки, який заснував кілька шпиталів у Луцьку,монастир та костел боніфратів та братство милосердя при луцьких єзуїтах.  Ці заклади були розташовані поруч з Окольним замком, де сучасна вулиця Драгоманова, а також частина Кафедральної. Розуміємо, які постаті мешкали в Луцьку, які благородні місії виконували.

Здобувачів вразив масштаб мислення Тишки: він планував діяльність шпиталів і хотів їх субсидувати аж на 200 років наперед. Ось так тоді лучани жили, будували, залишали по собі пам’ять нам, нащадкам. Доказом цього є прекрасна споруда колегіуму, в якому ми навчаємось і працюємо, та й увесь архітектурний комплекс старого міста. Нам це все зберігати та популяризувати.

Така форма реалізації освітнього процесу дозволяє забезпечити ряд загальних (здатність формувати світогляд щодо розвитку людського буття, суспільства, духовної культури, аналізувати та оцінювати соціально- економічні процеси; здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань) та спеціальних (здатність аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння її якісно презентувати;  професійно оперувати історичною інформацією стосовно ключових характеристик і властивостей  туристично-рекреаційних ресурсів) компетентностей здобувачів відповідної освітньо-професійної програми.