Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій

Засідання циклової випускової комісії Туризму та готельно-ресторанної справи

15 травня відбулося планове засідання циклової випускової комісії Туризму та готельно – ресторанної справи, метою якого було забезпечення якості та ритму роботи під час дистанційного навчання та заліково-екзаменаційної сесії та вирішення актуальних на даний момент питань. В умовах сьогодення засідання відбувалося в режимі он-лайн за допомогою платфоми ZOOM.

Під керівництвом голови комісії к.е.н. Лесі Стешенко, викладачі фахових дисциплін обговорили ряд актуальних питань: про виконання навчальних планів та освітніх програм в умовах дистанційного навчання, про поточний контроль знань студентів, про профорієнтаційну роботу. Особливу увагу завідувач відділення Світлана Зінкевич звернула на рекомендації МОН щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання. Леся Стешенко розповіла про особливості захисту курсових робіт та проходження практики в умовах дистанційного навчання та запропонувала різні засоби комунікації членів комісії зі студентами. В зв’язку із послабленням карантину студенти 3 курсів спеціальності ГРС зможуть проходити професійну практику в готелях та аналогічних закладах розміщення.

Викладачі долучились до обговорення аналізу стану наповнення віртуальної освітньо-інформаційної платформи Moodle курсами навчальних дисциплін та поділились власними методиками використання сучасних технологій цифрової освіти та інформаційних технологій. Викладач фахових дисциплін Вікторія Кавара розповіла про можливості проходження курсів підвищення кваліфікації в умовах карантину.

Не залишились поза увагою і питання взаємодії викладачів та студентів, адже якість дистанційного навчання напряму залежить від організованості навчальних груп.

Соціальний педагог, практичний психолог к.п.н. Галина Козак наголосила, що взаємна підтримка, усвідомлена самоізоляція та дотримання умов карантину з метою збереження життя та здоров’я, ефективна співпраця усіх учасників навчального процесу є проявом свідомої громадянської позиції.

Дистанційний формат роботи стимулює викладачів та студентів вдосконалювати свої цифрові та комунікативні навички та якісно виконувати поставлені перед ними цілі.

Волинський фаховий коледж НУХТ