Дистанційне засідання ЦВК інформаційних технологій

17 квітня відбулось засідання циклової випускової комісії інформаційних технологій у дистанційному режимі. Засідання проходило на базі платформи Zoom.

У ході засідання було обговорено питання проведення поточної та семестрової атестації здобувачів освіти в дистанційному режимі на базі платформи Moodle. Голова циклової комісії к.т.н. Олександр Ройко розповів викладачам про порядок проведення екзаменів, заліків, курсових робіт та обліку їх результатів засобами Moodle, звернув увагу на інструментах платформи для ефективного вирішення даних задач. Також Олександр Ройко наголосив про важливість дотримання принципів прозорості та об’єктивності при поточному та підсумковому контролі в умовах дистанційної роботи.

Завідувач відділення Інформатики та комп’ютерної техніки Володимир Величко звернув увагу викладачів на особливості обліку результатів заліків, екзаменів, курсових робіт.

Технології та засоби для дистанційної роботи дозволяють швидко вирішувати велику кількість поточних завдань, сприяють ефективній комунікації учасників освітнього процесу та надають засоби для ефективного засвоєння навчального матеріалу, що особливо важливо в умовах карантину.

Олександр Ройко