Визначено переможців за підсумками проведення ХХVI обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» серед викладачів ЗВФПО Волинської області

Традиційною для коледжу є участь педагогічних працівників у обласній виставці дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині». Цього року для участі у виставці свої матеріали представили 18 закладів вищої та фахової передвищої освіти Волинської області. Всього було подано 430 робіт за номінаціями: «Наукова робота», «Професійна підготовка», «Виховна робота», «Загальноосвітня підготовка».

Педагогами коледжу для участі у виставці було представлено 33 індивідуальні та колективні роботи.

За рішенням журі ХХVI обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» серед викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти Волинської області визначені переможцями та будуть нагороджені:

Дипломами І ступеня:

 • Пахолюк Тамара Євгеніївна (Організація виробництва закладів ресторанного господарства: навчальний посібник для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, за спеціальністю 181 Харчові технології);
 • Кізим Світлана Олександрівна, Пугач Тетяна Валеріївна (Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Вища математика»).

Дипломами ІІ ступеня:

 • Ройко Олександр Юрійович (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних»);
 • Пахолюк Тамара Євгеніївна (Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства: навчальний посібник для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа);
 • Харковська Оксану Миколаївна, Андрусь Тетяна Володимирівна (Іноземна мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів спеціальності 181 «Харчові технології»);
 • Богдан Галина Іванівна (Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Органічна хімія» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр»);
 • Демидюк Роман Степанович (Курс лекцій з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»);
 • Сус Юлія Василівна, Іщик Тетяна Володимирівна (Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: посібник для студентів спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 181 «Харчові технології»);
 • Ребрина Ніна Геннадіївна (Організаційно-економічні основи інноваційного екобезпечного розвитку регіону: монографія).

Дипломами ІІІ ступеня:

 • Сірук Наталія Михайлівна, Салагацька Людмила Антонівна, Патрай Ніна Олексіївна (Історія України: матеріали для підготовки до державної підсумкової атестації);
 • Пасевич Юрій Васильович (Методичні рекомендації для підготовки до практичних і семінарських занять з дисципліни «Географія туризму» для студентів спеціальності 242 «Туризм»);
 • Ступінь Вікторія Миколаївна («Синтаксис простого речення». Методичні рекомендації для учнів та студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» та освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра);
 • Семенюк Тетяна Степанівна (Кулінарне мистецтво. Лабораторний практикум);
 • Пальоха Катерина Миколаївна (Робочий зошит для виконання практичних робіт з дисципліни «Санітарія та гігієна» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»);
 • Кавара Вікторія Володимирівна, Харковська Оксана Миколаївна («Discover Lutsk. Пізнай Луцьк»: довідник).

Щиро вітаємо переможців! Зичимо нових творчих здобутків!

Методист Ребрина Н.Г.