Викладачі та майстри ВоК НУХТ взяли участь у роботі онлайн конференції «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства»

8 листопада 2018 року викладачі та майстри виробничого навчання ВоК НУХТ взяли участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства», яка відбулась на базі Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Конференція проводилась разом з департаментом професійної освіти МОН України, Федеральним інститутом професійної освіти і підготовки Німеччини (BIBB, Німеччина), Goethe-Institut в Україні, Республіканським інститутом професійної освіти (Білорусь) відповідно до Програми спільної діяльності МОіНУ та Національної академії педагогічних наук України. Участь в конференції взяли понад 160 вітчизняних та закордонних навчальних професійних закладів освіти.

Учасники  взяли участь в обговоренні проблем галузі Професійної освіти в контексті Цілей сталого розвитку 2016-2030, що є нагальними та актуальними для сьогодення.

Зокрема, це:

  1. Розвиток суспільства знань у контексті євроінтеграційних процесів.
  2. Сучасні економічні та освітні тренди забезпечення якості професійної та фахової передвищої освіти.
  3. Новітні професійні кваліфікації для потреб «зеленої» економіки.
  4. Соціальне партнерство в управлінні професійною та фаховою передвищою освітою.
  5. Інноваційне освітнє середовище закладу професійної та фахової передвищої освіти.
  6. Інклюзивна професійна та фахова передвища освіта.
  7. Професійний розвиток педагога постіндустріального суспільства.
  8. Формування культури безпеки життєдіяльності та праці майбутніх фахівців.

Конференція пройшла успішно та викликала жвавий інтерес і обговорення у всіх присутніх. Висвітлені проблеми та рекомендації до їх вирішення можуть бути впроваджені у професійній діяльності.