Відкрите заняття з фізики

16 листопада відбулося відкрите заняття з фізики «Захист навчальних проектів з теми «Молекулярна фізика і термодинаміка»», у якому брали участь студенти груп ПТБД-11 та М-11 під керівництвом викладача Гут Світлани Сергіївни.

Метою заняття було узагальнити, систематизувати та закріпити теоретичні та практичні навички здобувачів освіти, активізувати їх творчу діяльність засобами сучасних інформаційних технологій; розвивати творчі здібності, компетентність, ораторські навички студентів, їх уміння виступати перед аудиторією і застосовувати міжпредметні зв’язки; формувати естетичні смаки, контролю та самоконтролю.

На занятті були представлені різні види проектів:

  • інформаційно-пошукові: «Які властивості рідини використовує у життєдіяльності комаха-водомірка та павук сріблянка?», підготували Єлизавета Кравець та Вікторія Ліщук, «Які основні напрямки використання енергії спаленого газу?», доповідала Вікторія Гаранчевська;
  • дослідницькі: «Чи можна нагріти воду у паперовій ємності?», «Які фактори впливають на ріст кристалів кухонної солі?», доповідала Марія Митчик;
  • проекти-моделі: «Моделювання хаотичного руху молекул речовини у різних агрегатних станах за допомогою інформаційних технологій», «Складання кристалічних решіток», виконував Юрій Губчик;
  • творчі проекти: «Створення фільму-презентації найцікавіших дослідів на дослідження властивостей газів, рідин та твердих тіл», «Кросворд на основні поняття молекулярної фізики», підготувала Ірина Пертак.

Виконання проекту на уроках фізики дозволяє навчитися не тільки комп’ютерних технологій, але і прийомам самостійної роботи від вибору запропонованих тем до постановки цілей, народження гіпо¬тез, розробки алгоритмів свого проекту і створення готових електро¬нних продуктів.