Відбулось підсумкове засідання атестаційної комісії

26 березня 2019 року у коледжі відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії.

Атестація у 2018/2019 навчальному році проходила відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 (зі змінами).

Викладачі закладу, які атестувалися, представили результати своєї педагогічної діяльності протягом 5-ти років у вигляді методичних доробок, публікацій у фахових виданнях, участі у конференціях та олімпіадах різного рівня тощо.

На засіданні розглядалися матеріали роботи 25 педагогічних працівників, які в міжатестаційний період демонстрували свою педагогічну майстерність колегам на відкритих заняттях і заходах, брали участь у обговоренні актуальних освітянських проблем на засіданнях випускових кафедр, циклових (випускової) комісій, працювали над розробкою та удосконаленням навчально–методичних комплексів дисциплін, що викладають, підвищували свій фаховий рівень шляхом стажування та проходження курсів підвищення кваліфікації, публікували у фахових виданнях результати власних досліджень.

Голова атестаційної комісії Корчук Ігор Васильович наголосив на тому, що метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників коледжу, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності та якості освітнього процесу в коледжі.

За результатами діяльності педагогічних працівників атестаційна комісія ухвалила рішення про відповідність займаним посадам 25 педагогічних працівників та відповідно до повноважень присвоїла кваліфікаційні категорії 9 педагогічним працівникам.

Крім цього, атестаційна комісія порушила клопотання перед атестаційною комісією управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» 6 педагогічним працівникам, педагогічних звань – 6 педагогам.

Успішно проведена організаційна та методична робота атестаційної комісії коледжу забезпечила належний рівень атестації викладачів відповідно до Типового положення. Атестація педагогічних працівників базувалася на принципах демократичності, системності, послідовності, колегіальності, доступності, гласності, моральної та матеріальної зацікавленості.

Голова атестаційної комісії привітав викладачів та майстра виробничого навчання з успішною атестацією, подякував за плідну й результативну роботу.