Участь відділення туризму та готельно-ресторанної справи в  онлайн тренінгу–практикуму з написання заявок для участі у міжнародних проєктах

,

Lecturers and masters of professional training of the Tourism, Hotel and Restaurant Business Department took part in an online workshop on writing applications for participation in international projects organized by the Scientific and Methodological Center for Higher and Professional Pre-Higher Education. During the meeting, the speakers emphasized that Ukraine’s international cooperation in education contributes to developing and implementing educational reforms. The participation of professional pre-higher education institutions in international programs and projects integrates Ukraine into the world’s educational space.

У глобалізованому співтоваристві, в якому ми живемо, програми міжнародного співробітництва допомагають інтеграції України у світовий освітній простір.

Викладачі та майстри виробничого навчання відділення туризму та готельно-ресторанної справи взяли участь в онлайн тренінгу–практикуму з написання заявок для участі у міжнародних проєктах, організованим Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти. Під час зустрічі спікери наголошували, що міжнародна співпраця України у сфері освіти сприяє розвитку та реалізації освітніх реформ, а участь закладів фахової передвищої освіти у міжнародних програмах та проєктах інтегрує Україну у світовий освітній простір.

Тренінг–практикум складався з двох частин: теоретичної та практичної з виконанням завдання щодо підготовки основних розділів проектної заявки з його подальшим аналізом.

Під час курсу слухачі ознайомились з можливостями участі закладів фахової передвищої освіти у міжнародних проєктах, методиками написання заявок на участь у проєктах, особливостями пошуку партнерів, практиками написання проєктів. За результатами навчання слухачі отримали сертифікат про підвищення кваліфікації.

Розширення міжнародних контактів за рахунок укладання угод про співпрацю та здійснення спільних проєктів посилюватиме процес обміну досвідом та інформацією з провідними країнами світу у сфері освіти, що сприятиме поглибленню наявних зв’язків та налагодженню нових контактів.