Участь педагогів коледжу у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти»

08 червня 2023 року педагогічні працівники коледжу взяли участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти». Захід було організовано та проведено за сприяння Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України Інститутом модернізації змісту освіти МОН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральним інститутом післядипломної освіти, Кафедрою філософії і освіти дорослих.

Метою конференції стало об’єднання науковців та практиків щодо обговорення варіативних моделей і технологій трансформації професійного розвитку педагогів в умовах відкритої освіти.

Робота конференції була організована за напрямами:

  • Євроінтеграційні процеси та концепції підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників.
  • Дослідні й досвідні практики професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах воєнного стану.
  • Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку фахівців.

Під час заходу відбулась відкрита дискусійна панель, в ході якої, обговорювались актуальні питання та проблеми філософії людиноцентризму в системі сучасних цінностей; інноваційні технології професійної підтримки педагогів в післядипломній освіті в умовах воєнного стану; наукові івенти: осучаснення змісту й форми; професійний розвиток педагогів: трансформація від традиційних до онлайн моделей; особливості професійної підготовки у передових країнах світу; мотиваційно-проєктивні модуси креативної діяльності науково-педагогічних працівників, полікультурне освітнє середовище; полеміка у світовому освітньо-науковому просторі щодо подібності між очними курсами професійного розвитку педагогів і аналогічними в онлайн-форматі тощо.

У другій половині пленарного засідання було проведено майстер-клас «Освітньо-творчий доробок учасників проєкту «Резиденція ГАРМОНІЯ. РОЗВИТОК. ВЗАЄМОДІЯ» (в межах реалізації проєкту «ZMINA 2.0 «Субгранти для культурних проєктів» фонду ІЗОЛЯЦІЯ за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Виступи учасників конференції відбувалися у відео та онлайн форматах.

В ході наукової дискусії було визначено методичні принципи дистанційного навчання та викладання, інтернет освіти, проведено порівняння традиційних форм освіти і цифрової дистанційної освіти, де і викладач і здобувач освіти існують як цифрові, медійні персонажі, особливості їх віртуальної взаємодії, обґрунтовано можливість повернення до освітніх подій, як перевагу цифрового навчання; презентовано дослідження процесу створення моделі спільноти співпраці та взаємодії в онлайн-середовищі навчання; проаналізовано поняття нової освітньої модальності; можливості, виклики та загрози штучного інтелекту; наголошено на необхідності персоналізації сучасної освіти, індивідуалізованому підході до організації освітнього процесу, психолого-педагогічних аспектах професійного саморозвитку педагога.

Спікерами було розглянуто різні концепції знань щодо навчання та професійного розвитку педагогів, що співіснують у просторі; запропоновано шляхи розбудови інноваційної стратегії розвитку педагогічного потенціалу, спрямованої на забезпечення педагогічної логістики.

Підсумком заходу стало прийняття резолюції та практичних рекомендацій учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти».

Ніна Ребрина