Студенти Волинського коледжу НУХТ визнані кращими в обласній екологічній науково-практичній конференції

Студенти Волинського коледжу НУХТ взяли участь в обласній науково-практичній конференції «Екологія ХХІ століття. Проблеми та перспективи», що відбулась в Академії рекреаційних технологій і права. Метою заходу було формування екологічної свідомості учнівської та студентської молоді.

Серед студентів коледжів, технікумів та училищ перемогу здобула Римчук Вікторія, яка навчається на третьому курсі в групі № 17(науковий керівник – Табун Н.Ф.).Вона розкрила глобальнупроблему усього людства щодо утилізації промислових та побутових відходів та запропонувала конкретні заходи для її вирішення.

Сертифікатами учасника нагороджені Лісайчук Наталія та Ксендзик Софія,

студенти ІІ курсу групи № 44 (науковий керівник – кандидат географічних наук Пасевич Ю. В.), студентки третього курсу групи № 29 Коваль Вікторія-Марія та Олексин Ірина (науковий керівник – Тарасенко В.М.), Волкотруб Валентин, студент групи №32 (науковий керівник – Табун Н.Ф.), які презентували власні дослідження питань збереження довкілля, впливу сучасної цивілізації на процеси дикої природи та екологічної безпеки продуктів харчування.