Інформація щодо оплати за проживання в гуртожитку

Розмір плати за проживання у гуртожитку коледжу встановлюється наказом директора коледжу згідно з калькуляцією вартості проживання в гуртожитку на місяць за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією учнів та студентів з урахуванням вимог наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 28 березня 2011 року № 284/423/173, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 квітня 2011 року за № 520/19258.

Плата за проживання у гуртожитку коледжу вноситься мешканцями у порядку та строки, встановлені Договором найму житлового приміщення у гуртожитку.

За несплату вартості проживання у гуртожитку в установлений термін здобувач освіти за рішенням адміністрації коледжу може бути виселений з гуртожитку.

Яка вартість проживання?

Вартість проживання встановлено у розмірі: кімната звичайного типу – 650 грн. на місяць; кімната покращеного типу – 800 грн. на місяць.

Реквізити для оплати

Фаховий молодший бакалавр

UA878201720313261002202006811 (фаховий молодший бакалавр)

УДКСУ у м. Луцьку, Волинської області, МФО 820172

Кваліфікований робітник

UA688201720314281007202006811 (кваліфікований робітник)

УДКСУ у м. Луцьку, Волинської області, МФО 820172

У квитанції вказати: за проживання в навчально-побутовому комплексі, кімната №