Засідання робочої групи із проведення моніторингу освітньо-професійної програми Харчові технології

1 березня 2023 р. відбулося розширене засідання робочої групи  із проведення моніторингу освітньо-професійної програми Харчові технології за участю викладачів циклової випускової комісії виробництва та технологій, роботодавців і здобувачів освіти. У роботі прийняли участь директор кав’ярні-кондитерської «Старе Місто» Новосад Лариса Андріївна, керуюча рестораном «Колобок» Самусік Катерина Вікторівна, технолог мережі піцерій «Фелічіта» Александрова Світлана Олександрівна, здобувачі освіти Баляс Катерина Сергіївна і Кривич Анна Володимирівна.

Голова робочої групи з розроблення ОПП Харчові технології Ройко Ольга Михайлівна провела аналіз  освітньо-професійної програми з урахуванням досвіду стейкхолдерів. Було обговорено напрями подальшого розвитку й вдосконалення освітніх компонент навчального процесу відповідно до сучасних вимог, інновацій у харчових технологіях ресторанного бізнесу та харчової промисловості. Увага зосереджувалась на долученні стейкхолдерів до покращення матеріально-технічної бази, проведення майстер-класів, тренінгів та співпраці із закладами ресторанного господарства, підприємствами харчової промисловості для проведення практик студентів, працевлаштування випускників.

Також на засіданні робочої групи був заслуханий звіт щодо результатів опитування здобувачів освіти. Ройко О.М. наголосила, що сучасний ринок праці вимагає від випускника закладу фахової передвищої освіти як теоретичних знань так і практичних навичок, які можна застосовувати в нестандартних ситуаціях. Тому оцінювання якісно підготовленого випускника, що є основою його конкурентоздатності на ринку праці, характеризує якість освітньо-професійної програми та освітнього процесу. Відділення харчових технологій цьому питанню приділяє постійну увагу, враховуючи значний досвід у підготовці фахівців та їх широке працевлаштування у різних сферах харчової промисловості та ресторанного господарства.

Аналіз проведеного онлайн опитування дозволяє стверджувати, що більшість респондентів ознайомлені та задоволені освітньою програмою за якою навчаються. Здобувачі освіти вважають, що навчання за обраною ОПП відповідає її опису, дає можливість досягти необхідних навичок та професійних якостей, враховує сучасні тенденції розвитку спеціальності та потреби виробництва.

Ольга РОЙКО
Оксана ЦІСАР