Складаємо державні кваліфікаційні екзамени

,

З 23 січня 2017 року у нашому коледжі розпочалися державні атестації на здобуття ступеня молодшого спеціаліста. Першими за розкладом складали екзамени студенти спеціальності «Туристичне обслуговування».

Для випускників це надзвичайно важливий і відповідальний момент, адже вони перед державною екзаменаційною комісією підтвердили рівень здобутих у коледжі теоретичних знань, практичних умінь та готовність застосовувати їх на практиці.

Майбутні туризмознавці під час навчання у коледжі опановували фахові дисципліни, пробували себе у ролі екскурсоводів, складали туристичні маршрути. Сьогодні ж вони підкорюють чергову вершину – складають державні кваліфікаційні екзамени, чим і пишаються. Випускники довели, що можуть розв’язувати складні професійні завдання і проблеми, працювати з інформаційними джерелами, логічно та аргументовано викладати матеріал, опановувати сучасні методи наукового дослідження, використовувати набуті навички для розроблення пропозицій на ринку туристичних послуг.

Результати першого дня державних екзаменів засвідчили високий рівень теоретичної та практичної підготовки випускників відділення готельно-туристичного обслуговування нашого коледжу.