Семінар-практикум для педагогічних працівників коледжу

31 січня в коледжі відбувся семінар-практикум «Інноваційні технології в досвіді роботи педагогічних працівників коледжу».

Семінар-практикум відкрила методист коледжу Богдан Г.І. У своєму виступі вона наголосила, що тематика заходу співзвучна з методичною метою, над якою працюють педагоги освітнього закладу «Формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця шляхом впровадження інноваційних технологій та підвищення професійної компетентності педагогів». Критеріями ефективності освітнього процесу, що залежать від викладача, майстра виробничого навчання, є майстерність, якісна методична підготовка, знання методів навчання, уміння спілкуватися, знання вікових особливостей, розуміння учня, студента, творче використання сучасних педагогічних технологій.

Викладачі презентували напрацьований практичний досвідом з використання інноваційних технологій.

Педагоги обговорили особливості методик використання сучасних засобів візуалізації навчального матеріалу на уроках української мови і літератури (Чуй К.І., викладач української мови та літератури), розвитку навичок 4К в процесі викладання гуманітарних дисциплін (Кавара В.В., викладач іноземної мови), використання середовищ схемотехнічного моделювання при викладанні спеціальних дисциплін (Бурбан О.В., викладач фахових дисциплін), формування комунікативних компетентностей студентів на заняттях іноземної мови (Харковська О.М., викладач іноземної мови), використання в освітньому процесі VBA-програмування для автоматизації розрахунків та матеріалів мережевої академії Cisco (Багнюк Н.В., викладач фахових дисциплін), використання дискусійних форм інтерактивного навчання на семінарських заняттях з географії туризму (Пасевич Ю.В., викладач фахових дисциплін ), використання інноваційних комп’ютерних технологій на уроках математики (Сахарчук Г.С., викладач математики), використання психолінгвістичних принципів навчання читання у групах з різним рівнем мовної підготовки на заняттях англійської мови за професійним спрямуванням (Романова О.А., викладач іноземної мови).

Виступи супроводжувались показом фрагментів занять, елементів педагогічних технологій з їх подальшим обговоренням.

Семінар завершився короткими відповідями учасників на дискусійні питання:

  • Коли викладачеві, майстру виробничого навчання цікаво учити?
  • Коли учневі, студентові цікаво вчитися?