Розширене засідання з перегляду та удосконалення освітніх програм

Сучасний світ постійно змінюється і розвивається, відповідно змінюються потреби та вимоги роботодавців. У зв’язку із цим, освітні програми потребують постійного перегляду та оновлення.

7 березня відбулось розширене засідання, у якому взяли участь голови робочих груп з розробки, перегляду та удосконалення освітніх програм, голови циклових випускових комісій та завідувачі відділень.

Під час засідання було розглянуто ряд питань, які стосуються удосконалення освітньо-професійних програм.

Обговорено результати моніторингу освітніх програм, за результатами яких в ОПП буде внесено відповідні зміни. Велика увага була зосереджена на вибіркових компонентах, які дають змогу забезпечити індивідуальну освітню траєкторію здобувачів.

Було відзначено, що особливо важливим є питання взаємодії між учасниками освітнього процесу та роботодавцями, оскільки це є ключовим чинником для підвищення конкурентоспроможності наших випускників на ринку праці.