Відділення економіки і підприємництва

Завідувач відділення Економіки і підприємництва, к.е.н. Табалова О.Є., викладач-методист

Відділення економіки і підприємництва бере початок з 1999 року, коли було розпочато підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності «Комерційна діяльність».

Економічна освіта – це засіб для розвитку економічного мислення, що реалізується у формі економічної поведінки людини. З цього складається економічна культура, яка є підґрунтям для розвитку матеріального добробуту в суспільстві.

Зі студентами коледжу відділення економіки і підприємництва, працюють висококваліфіковані, творчі викладачі, серед яких є кандидати економічних наук, старші викладачі, спеціалісти вищої та І категорій. Вони передають молоді свої знання, практичний і життєвий досвід.

Для ефективної підготовки спеціалістів у коледжі впроваджуються передові інноваційні технології навчання, створюються умови для набуття студентами практичних умінь та навичок.

E-mail: econ.vocnuft@gmail.com

На даний час відділення готує фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями:

А також на відділенні здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікованим рівнем «кваліфікований робітник» «Касир в банку»

Важливе місце в процесі навчання займають різні форми самостійної роботи студентів. Самостійно опанувати теоретичний матеріал студенти мають змогу в бібліотечно-інформаційному та комп’ютерному центрах із використанням інтернет-ресурсів.

Звичайно, студентське життя – це не лише навчання. Студенти нашого відділення є активними учасниками освітнього проєкту «Комерфест»«Star-tap», створеного на базі коледжу в співпраці з проєктною групою.

У рамках проєкту студенти виступають експертами з питань економічної грамотності тренінги «Маркетингові ходи супермаркетів», «Формування ініціативності та підприємливості особистості в сучасних умовах ринку праці» . Учасниками якого були студенти та учні відділення. А для студентів це гарний досвід із розробки тренінгів, можливість навчитися працювати з аудиторією та розширити власні знання у сфері сучасної економіки.

Студенти коледжу є активними учасниками розважально-пізнавальних заходів. У закладі навчається багато талановитої, обдарованої, цілеспрямованої молоді, яка має можливість отримати якісну сучасну освіту та бути конкурентоспроможною на ринку праці.

ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ

З метою якісної організації навчально-виховного процесу, розробки програмно-методичного забезпечення дисциплін економічної підготовки в Волинському фаховому коледжі створено такі циклові комісії:

Циклова випускова комісія з Обліку, фінансів та підприємницької діяльності, голова – Табалова Ольга Євгенівна, кандидат економічних наук, викладач-методист.

Проблема над якою працює комісія «Вдосконалення економічної компетентності педагога в системі підготовки конкурентоспроможного фахівця»

ЗАХОДИ

В рамках тижня відділення економіки і підприємництва, завідувачем  відділення к.е.н. Табаловою О.Є. та к.е.н., доцентом  Кінах Н.В. проведено тренінг на тему «Формування ініціативності та підприємливості особистості в сучасних умовах ринку праці» . Учасниками якого були студенти та учні відділення. Найактивніше проявили себе Подаш Ангеліна, Засадко Ангеліна та Онуфрійчук Катерина – студентки групи ФБСС-21.

Під час тренінгу учасники працювали в групах, визначали навички, що формують підприємницькі компетенції, навчились правильно ставити цілі за принципом SMART, розвивали когнітивні зв’язки.