076 Підприємництво та торгівля

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля

Освітньо-професійна програма: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Термін навчання:

  • на основі базової середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців
  • на основі повної середньої освіти (11 класів) – 1 рік 10 місяців