Циклова випускова комісія виробництва та технологій

Загальна характеристика

Циклова випускова комісія здійснює підготовку здобувачів освіти за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 181 Харчові технології, освітньо-професійною програмою Харчові технології.

До складу комісії входять викладачі, які мають відповідну фахову вищу освіту, а також досвід роботи на підприємствах харчової промисловості та закладах ресторанного господарства.

На сьогоднішній день харчова промисловість розвивається в контексті постійно зростаючого попиту на продукти харчування, змін споживацьких уподобань, технологічних новацій та підвищення вимог до якості та безпеки продуктів. В зв’язку з цим викладачі комісії систематично проходять підвищення кваліфікації, стажування на підприємствах області, беруть участь у наукових та науково-практичних конференціях, фахових та методичних семінарах, конкурсах, конгресах, відвідують фахові виставки, тісно співпрацюють з стейкхолдерами.

На комісії здійснюється постійна підготовка студентів до студентських конференцій, олімпіад, конкурсів фахової майстерності тощо.

Викладачі систематично займаються методичною роботою, є авторами та укладачами навчальних посібників, методичних рекомендацій різного роду, фахових робочих зошитів, електронних навчально-методичних ресурсів, впроваджують інноваційні методи навчання. Методична проблема над якою працюють викладачі комісії: цифровізація освітнього процесу в контексті формування компетентностей здобувачів освіти, релевантних ринку праці.

Вся робота викладачів циклової випускової комісії спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів харчової галузі, релевантних як українському, так і закордонному ринку праці.