Відділення туризму та готельно-ресторанної справи

Завідувач відділення готельно-ресторанної справи Стешенко Леся Ігорівна

У сучасних умовах постійного зростання індустрії гостинності постає потреба у якісній підготовці нових кадрів для готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Відділення туризму та готельно-ресторанної справи є провідним закладом у підготовці фахівців у сфері туризму та гостинності на регіональному рівні. Багаторічні освітні традиції на відділенні вдало поєднуються з креативними підходами до організації освітнього процесу та практичної підготовки майбутніх фахових молодших бакалаврів. Впродовж навчання здобувачі освіти мають можливість опанувати комплекс компетентностей з управління сучасним готелем або туристичною фірмою, фінансовими операціями, інформаційними технологіями, готельним та туристичним маркетингом, розробки та просування туристичного та готельного продукту тощо.

Основне завдання діяльності відділення полягає в реалізації сучасних форм і методів професійної підготовки фахових молодших бакалаврів для найефективнішої сфери світової економіки – туристичної та готельно-ресторанної індустрії. Робота відділення направлена на забезпечення інтегральних компетенцій здобувачів, щоб вони були здатними виконувати функціональні обов’язки, започатковувати і вести власний бізнес.

Спеціальності та професії

Освітньо-професійний ступінь “фаховий молодший бакалавр”

Освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник”

Концепція гостинності успішно реалізовується під час практичних занять в лабораторіях. З метою дієвої інтеграції теорії та практики на базі Волинського фахового коледжу НУХТ успішно працюють навчальні лабораторії:

  • лабораторія з організації ресторанного обслуговування (навчальний ресторан «Біля замку»)
  • лабораторія технології ресторанної продукції
  • лабораторія обслуговування готельних підприємств (хостел «Dream»)
  • туристична агенція «Біля вежі»
  • навчальна кімната-музей жертв тоталітарних режимів

На відділенні постійно оновлюються навчальні плани, пропонуються інноваційні навчальні курси, які дозволяють удосконалювати фахові компетентності та формувати професійні навички. Завдяки вивченню дисциплін професійно-практичного циклу, студенти здобувають необхідні професійні компетенції і, як наслідок, підвищують рівень власної конкурентоспроможності на ринку праці України.

Невід’ємною частиною навчання у сфері гостинності є досконале вивчення іноземних мов професійного спрямування. Тому перевагою програми підготовки фахівців ВоФК НУХТ є поглиблене вивчення двох іноземних мов, що забезпечує високий рівень підготовки, можливість проходити практику та працювати за кордоном, брати участь у різноманітних міжнародних заходах.

Науково-дослідна робота здобувачів освіти є одним з пріоритетів нашої діяльності. На відділенні функціонують  наукові гуртки та проблемно-пошукові групи: «Особливості та проблеми розвитку готельного господарства країн світу»,  «Проблеми освоєння туристичного потенціалу країн світу», «Індустрія гостинності Волинської області: сучасний стан та перспективи розвитку», гурток спортивного туризму.

Наукові дослідження на відділенні мають не тільки теоретичний, а й прикладний характер. До результатів роботи можна віднести науково-туристичні розробки «Перспективи розвитку гастрономічного туризму на Волині», тематичні екскурсії історико-культурним заповідником «Старе місто», «До вежі князів Чарторийських», «Стародавні храми Луцька», екскурсії в Музей жертв тоталітарних режимів, а також театралізовані екскурсії історико-культурним заповідником та Луцьким колегіумом «Таємниці древнього Лучеська», «Нічна екскурсія підземеллями Луцького колегіуму». Розроблена 3D-екскурсія по Волинському фаховому коледжу НУХТ.

Здобувачі освіти і викладачі коледжу безпосередньо беруть участь у створенні та просування туристичного іміджу м. Луцька, зокрема розроблять і апробовують інноваційні туристичні продукти в межах міста та Волинської області, презентують свої розробки на регіональному та всеукраїнському рівні.

Також здобувачі освіти постійно беруть участь у міських, обласних всеукраїнських заходах у сфері туризму та гостинності, зокрема у конференціях, олімпіадах, змаганнях з туризму, патріотичних заходах, брейн-рингах тощо.

Удосконалити професійну майстерність здобувачі освіти мають можливість також під час проходження практики в сучасних готельно-ресторанних комплексах, туристичних фірмах України та за кордоном. Наші випускники продовжують навчання у вищих навчальних закладах України та Європи, створюють власні туристичні фірми, працюють у сфері зеленого туризму, в туристичних агенціях, готелях та ресторанних комплексах нашої країни та за її межами.