Циклова випускова комісія комп’ютерної та програмної інженерії

Стрімкий прорив за важливими напрямками технологічного розвитку перш за все у сфері електроніки, кібернетики та інформатики слугував потужним поштовхом до інтенсивного нарощення процесів інформатизації всіх сфер життя суспільства. Перехід від індустріальної епохи до інформаційного суспільства, а також зміни в підходах до оцінки ролі інформації в політичному й економічному житті країни були передумовою для виходу інформаційно-комунікаційних технологій на якісно новий рівень, який дозволяє без значних капітальних витрат вирішувати складні економічні та інші завдання не лише на державному рівні, але й на рівні окремих підприємств. Тому циклова комісія комп’ютерної та програмної інженерії здійснює підготовку фахівців для ІТ-галузі з двох спеціальностей:

Викладачі циклової випускової комісії працюють над методичною проблемою «Сприяння професійній реалізації майбутніх фахівців шляхом застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та методик при викладанні навчальних дисциплін».

Стежте за нами в соцмережах 👌

Освітні програми

📚 Підготовка здобувачів здійснюється за освітніми програмами:

  • Інженерія програмного забезпечення
  • Комп’ютерна інженерія

Ознайомитись зі змістом програм, їх тривалістю, навчальними дисциплінами можна на відповідній сторінці. Усі освітні програми є акредитованими відповідно до вимог чинного законодавства.

Інформацію стосовно вступу за освітніми прогрмами можна одержати на сторінці для вступників.

Склад комісії

Ройко Олександр Юрійович

голова циклової випускової комісії, кандидат технічних наук, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист

Величко Володимир Леонідович

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист, завідувач відділення інформатики та компʼютерної техніки

Кізим Світлана Олександрівна

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист, заступник директора з навчально-виробничої роботи

Бурбан Олександр Вікторович

кандидат фізико-математичних наук, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист

Шепелюк Галина Степанівна

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист

Грицан Петро Адамович

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», старший викладач

Ройко Олег Олександрович

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист

Пугач Тетяна Валеріївна

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Удовицька Юлія Анатоліївна

кандидат фізико-математичних наук, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Пʼявка Тамара Григорівна

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Юхта Олександр Андрійович

кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

Демедюк Роман Степанович

кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», заступник директора з адміністративно-господарської роботи

Мацай Юрій Сергійович

кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

Методичні напрацювання

Програмні засоби навчального призначення