Циклова випускова комісія комп’ютерної та програмної інженерії

Стрімкий прорив за важливими напрямками технологічного розвитку перш за все у сфері електроніки, кібернетики та інформатики слугував потужним поштовхом до інтенсивного нарощення процесів інформатизації всіх сфер життя суспільства. Перехід від індустріальної епохи до інформаційного суспільства, а також зміни в підходах до оцінки ролі інформації в політичному й економічному житті країни були передумовою для виходу інформаційно-комунікаційних технологій на якісно новий рівень, який дозволяє без значних капітальних витрат вирішувати складні економічні та інші завдання не лише на державному рівні, але й на рівні окремих підприємств. Тому циклова комісія комп’ютерної та програмної інженерії здійснює підготовку фахівців для ІТ-галузі з двох спеціальностей:

Викладачі циклової випускової комісії працюють над методичною проблемою «Сприяння професійній реалізації майбутніх фахівців шляхом застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та методик при викладанні навчальних дисциплін».

Стежте за нами в соцмережах

Освітні програми

Підготовка здобувачів здійснюється за освітніми програмами:

Ознайомитись зі змістом програм, їх тривалістю, навчальними дисциплінами можна на відповідних сторінках. Усі освітні програми є акредитованими відповідно до вимог чинного законодавства.

Інформацію стосовно вступу за освітніми прогрмами можна одержати на сторінці для вступників.