123 Комп’ютерна інженерія

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Термін навчання:

 • на основі базової середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців
 • на основі повної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців

Випускники можуть працювати: на підприємствах, в інформаційно-обчислювальних центрах, фірмах, банках, комерційних організаціях, науково-дослідницьких інститутах, лабораторіях на посадах: системного адміністратора, техніка з системного програмного забезпечення, майстра з ремонту приладів та апаратури, начальника зміни, електромеханіка з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, монтажника приладів та апаратури автоматичного контролю.


Комп’ютерна інженерія – це галузь, що об’єднує науку та технологію проєктування, побудови, впровадження та обслуговування програмних та апаратних компонентів сучасних обчислювальних систем та комп’ютерного обладнання. Експлуатація та обслуговування різноманітних цифрових, обчислювальних засобів і систем, вимагає вміння кваліфіковано використовувати та обслуговувати готові вузли, блоки, пристрої та цифрову техніку в цілому, так окремі системні, інструментальні та прикладні програмні засоби.

Студенти здобувають знання та навички:

 • проектування та реалізації комп’ютерних мереж IPv4 та IPv6
 • системного адміністрування обчислювальних комплексів
 • встановлення, налаштування, адміністрування системного та прикладного програмного забезпечення
 • управління інфраструктурою Active Directory в Windows Server
 • реалізації сервісів на базі Windows Server і GNU/Linux
 • забезпечення інфраструктури та розгортання веб-ресурсів, клієнт-серверних додатків
 • усунення неполадок у комп’ютерній системі
 • діагностики та ремонту приладів та апаратури
 • реалізації заходів інформаційної безпеки компанії
 • монтажу приладів та апаратури

Студенти вивчають наступні технології та програмне забезпечення:

 • мережеві технології LAN: Ethernet, L2/L3 Switching, VLAN
 • протоколи маршрутизації: EIGRP, OSPF, RIP
 • операційні системи: Windows Server, GNU/Linux
 • мови програмування та веб-технології: С, С++, Assembler, PHP, SQL, JavaScript, HTML, CSS
 • системи управління базами даних: MS Access, MySQL, MongoDB
 • офісне та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення